Ipagdiwang ang Harvest Moon Festival sa Pechanga Resort & Casino na may 2015 Mini Cooper at $100K Cash na Ipamimigay!

Promosyon sa Harvest Moon Table Games May Grand Price Drawing na 2015 Mini Cooper Sa pagdiriwang ng Harvest Moon Festival, isinusulong ng Pechanga ang nakasisindak na September Table Games Promotions na magbibigay ningning sa inyong ngiti gaya ng crescent moon. Lumahok sa amin...

Ipagdiwang ang Harvest Moon Festival sa Pechanga Resort & Casino

Makibahagi rin sa $100,000 Cash na Ipamimigay! Sa pagdiriwang ng Harvest Moon Festival, isinusulong ng Pechanga ang nakakaexcite na September Table Games Promotions na inyong katutuwaan gaya ng Autumn’s full moon. Halina kayo mula September 1 hanggang 26, kung saan ang...

Celebrate Harvest Moon Festival at Pechanga Resort & Casino with huge prizes and two New 2013 Toyota Prius!

Celebrate Harvest Moon Festival at Pechanga with excitement and thrills from the September Table Games Promotions that will light up your smiles like the Autumn Full Moon! Earn entry tickets to win big prizes or the New 2013 Toyota Prius. Starting from September 1st until the...