Promosyon sa Table Game sa Lunar New Year

Table Game TAGKung ang manalo ng bagong kotse ay katunog ng ingay sa New Year, magplano upang pumunta sa Pechanga Resort & Casino. Sa pagitan ng Pebrero a-1 at Pebrero a-27, ang mga table games players na nanalo na ng ilang ulit sa Baccarat, Pai Gow, Black Jack, 3-Card Poker, Let It Ride at Ultimate Texas Hold’em ay maaaaring manalo ng entry tickets para sa Grand Prize Drawings sa Biyernes, Pebrero a-20  at Pebrero a-27. Kada Biyernes, 15 raffle winners ang tatanggap ng $500 sa Easyplay sa ganap na alas-8:00 ng gabi at 20 raffle winners ang tatanggap ng $1,000 sa Easyplay sa ganap na alas-9:00 ng gabi. Isang swerteng manlalaro kada gabi ang magmamaneho ng isang bagong 2015 Merdes-Benz CLA. Mas madalas ang laro, mas mataas ang inyong tsansang manalo.  Sa taon ng Ram, ang swerte ay mapapasa-inyo.

Red Envelope_TAGIkaskas at Manalo ang Swerteng Red Envelope

Ang buwan ng Pebrero ay nagbabadya sa Pechanga upang ang mga manlalaro ay manalo ng husto sa promosyong “Lucky Red Envelopes”. Sa Martes ng a-17 at a-24 at Huwebes ng a-19 at a-26, ang Pechanga Club Card holders ay maaaring mag-kaskas ng member card sa kiosks katapat lamang ng Pechanga Box Office. Kada may magkakaskas, pwede kayong manalo ng hanggang $1,000 sa Easyplay. Sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 1-877-711-2946 o bumisita sa www.Pechanga.com.

Sayaw na Pagtatanghal sa Lucky Lion at Oportunidad na Larawan Kasama ang God of Wealth

Lion Dance_TAGBulagain ang nakaka-enganyong Taon ng Ram sa Pechanga Resort & Casino! Karamihan sa mga kulturang Asyano ay itinatakda ang Sabado, ika-21 ng Pebrero bilang bahagdan ng selebrasyon sa Lunar New Year kasama ng mga pamilya at mga kaibigan. Iniimbita ng Pechanga ang lahat upang sumali sa kasayahan at pagdiriwang na may napakagandang pagtatanghal ng Lucky Lion Dancers sa Sabado, ika-21 ng Pebrero, simula alas-3 ng hapon. ang “lion” ay magbibigay-buhay at magsisimula ng pagtatanghal sa entrada ng Valet sa Pechanga Hotel at tutungo habang nang-aaliw sa casino floor. Ang mga ehekutibo ng Pechanga Resort & Casino ay susunod sa mga lion dancers at magpapamigay ng mga lucky red envelopes sa mga bisita sa kanilang paglalakad. Upang ihatid ang saya sa mas mataas na bahagdan, halina na kayo at magpakuha ng litrato kasama ang God of Wealth sa Linggo, ika-22 ng Pebrero,  para sa walang hanggang swerte at kapalaran sa Bagong Taon! Nararapat na 21-anyos pataas na may players card upang sumali.  Ang mga serye ng promosyon at aktibidad ng Lunar New Year ay maghahatid ng walang humpay na saya sa lahat ng mga bisita. Layunin ng Pechanga na pag-ibayuhin ang promosyon sa mga kaganapang Asyano para sa aming mga pinagpipitagang mga bisita at parokyano.

Inaalok ng Pechanga

Inaalok ng Pechanga Resort & Casino ang isa sa mga pinakamalaki at malaganap na kasiyahan na pang resort/casino kahit saan sa buong bansa.  Hinirang na “Four Diamond property” ng AAA mula pa noong 2002, ang Pechanga Resort & Casino ay nagbibigay ng walang katumbas na paraan para sa isang araw o pang-matagalang marangyang bakasyon.  Naghahandog ng mahigit sa 3,000 sa pinaka mainit na slot machines, table games at world-class entertainment, 517 na kuwarto sa hotel nito, mga kainan, spa at championship golf sa “Journey at Pechanga,” ang Pechanga Resort & Casino ay tampok na destinasyon na tumutugon at humihigit sa kagustuhan ng mga panauhin nito at ng komunidad.  Ang Pechanga Resort & Casino ay pag-aari at palakad ng Pechanga Band ng mga Luiseño Indians.  Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 1-877-711-2946 o pumunta sa www.Pechanga.com. Sundan ang Pechanga Resort & Casino sa Facebook.com/Pechanga at Twitter @PechangaCasino.  Ang Pechanga Resort & Casino ay bukas ng 24 oras.  Ang mga panauhin ay dapat na may edad 21 anyos at pataas para makapasok sa casino.