Gladys Reyes (MNS photo)

Gladys Reyes (MNS photo)

MANILA (Mabuhay) -– Gladys Reyes, who is a member of the Iglesia ni Cristo, took to Instagram to share her thoughts about the controversy the religious group is currently facing.

The actress said it took her a while to speak about the matter because she has been busy taping for her series and attending to her other responsibilities.

According to Reyes, she appreciates that her friends and others were not quick to judge when the controversy about INC first came out.

“Sa aking mga katrabaho at ‘kaibigan’ sa tunay na kahulugan ng salitang yun, maging hindi ko personal na kakilala, na hindi ko naringgan ng sarkastikong komento, na hindi agad-agad nanghusga, di nagpadama ng pagiging insensitibo, bagkus nagpaabot ng pagmamalasakit, simpatya at respeto sa aming nararamdaman kulang ang salitang salamat,” she said.

She then urged her fellow INC members to just strengthen their faith in God at this time.

“Sa mga kapatid sa Iglesia, mas lalo tayong magpakatatag at pakahigpitan ang pagkapit sa doktrina at aral na tumimo sa ating puso, isip at kaluluwa. Mas lalo natin pagtibayin ang pundasyon ng ating pananampalataya,” she said.

“Sa mga ganitong panahon, wag tayong manghina, wag tayo manlupaypay, hindi kahinaan ang pagluha, iiyak natin lahat sa ating Panginoong Dyos sa pamamagitan ng panalangin, ang lahat ng hapis at suliranin. Pakatandaan po natin sa Dyos tayo naglilingkod at hindi sa tao,” she added.

Reyes then ended her post by saying: “Ako’y Iglesia ni Cristo.. mananatili at maninindigan!!”

Last Thursday, the INC announced the expulsion of Tenny Manalo, widow of former executive minister Erdy Manalo. Tenny’s son, Angel, was also expelled. (MNS)