President Benigno S. Aquino III presides over the Cabinet Meeting at the Aguinaldo State Dining Room of the Malacañan Palace on Tuesday (December 10). (MNS photo)

President Benigno S. Aquino III presides over the Cabinet Meeting at the Aguinaldo State Dining Room of the Malacañan Palace on Tuesday (December 10). (MNS photo)

CARMONA, Cavite (Mabuhay) – President Benigno S. Aquino III said on Monday that the Department of Education (DepEd) is presently hiring professionals for 4,000 teaching positions to address the backlogs in teachers in public schools.

In his speech during the ceremonial turn-over of the 66,813 classrooms at the CarmonaNationalHigh School here, the Chief Executive said the DepEd has yet to fill up all the 103,000 new teaching positions created under his administration.

Mula 2010 hanggang 2013 naman, nagdagdag tayo ng halos 103 libong posisyon para sa mga guro. Baka pansinin po n’yo, “posisyon.” Sabi ko, “Bakit ‘posisyon?’” May kulang pa raw ho kasi na apat na libong maha-hire,” the President said.

“Dati nag-e-export tayo ng teacher, ngayon naghahanap tayo ng teacher – apat na libo, mga specialized po ito, baka may kakilala kayong naghahanap ng trabaho, kulang pa ho tayo ng apat na libo,” he said.

The DepEd has hastened the recruitment and hiring process to fill up the positions.

The government finally achieved a zero backlog in classrooms with the construction of 66,813 classrooms, the President said.

Mulat po tayong hindi pa tapos ang ating misyon, at mayroon pa rin tayong mga pagsubok na dapat lampasan. Marami po ang winasak na paaralan ng mga nagdaang kalamidad, at bawat taon ay nadadagdagan ang mga mag-aaral,” he said.

Sa abot ng ating makakaya, titiyakin nating matutugunan ang batayang pangangailangan sa sektor ng edukasyon; at sisiguruhin nating pati ang magiging pagkukulang sa mga susunod na taon dahil sa K to 12 program ay mapapaghandaan din, matatapos, at hindi mapapamana ang pag-solve sa susunod na administrasyon,” he said. (MNS)