Mr. Dennis Khanh VP of F&B interview with Vietnamese Media

Mr. Dennis Khanh VP of F&B interview with Vietnamese Media

TEMECULA, Calif.– Pechanga Resort & Casino, ang pinaka malaking resort/casino ng estado, ay nagbukas kamakailan lamang ng kanilang bagong hotel lobby na pumailalim sa isang  multi milyong dolyar na renobasyon.  Kasama rin ang renobasyon ng dalawang  restawran at ang pagbubukas ng dalawang bagong kainan.  Para ipakita ang walang kupas at eleganteng espasyo, ang mga opisyal ng resort ay nag-imbita ng mga miyembro ng Asian Media para sa isang araw ng kaganapan kung saan nakilala nila ang mga opisyal ng resort, nakita ang mga binagong bahagi nito, natikman ang mga tradisyonal na pagkaing Intsik, at  nakahalubilo ang ambasador ng resort na sanay sa ibat-ibang salita at kultura.  Makikita sa paligid ng resort  mga kultural at masasayang dekorasyon na kabilang sa selebrasyon ng Lunar New Year.  May  mga 100 na miyembro ng Asian Media ang dumalo sa Media Tour na ito na ginanap sa unang bahagi ng Pebrero.

Kasunod ng  malaking renobasyon, makikita ng mga panauhin ng Pechanga Resort & Casino ang panibagong Blazing Noodles Asian restaurant. Tampok ng panibagong menu ng Blazing Noodles ang  mas maraming tradisyonal na pagkaing Intsik, kasama pa rin ang mga nakagawiang paborito at mga Westernized na seleksiyon.

Ang mga ulam na tulad ng Roasted Duck Noodle Soup, Oxtail with Red Wine Sauce, Poached Duck Wings, Duck Tongue, Tofu at Pork Belly ay kasama sa menu.  Para sa mga panauhin na mas sanay sa Western Asian cuisine, ang menu ay binabalanse ng mga kilala at nakasanayang putahe,  tulad ng Orange Chicken, Chinese Beef Broccoli, Pad Thai, Fried Rice at marami pang iba.

Napapaloob sa pinaka-malaking resort/casino sa California, ang Blazing Noodles ay bukas para sa panaghalian at hapunan araw-araw.  Mula Lunes hanggang Huwebes, ito ay bukas mula 11:30 ng umaga hanggang 11:00 ng gabi.  Tuwing Sabado, mula 10:00 ng umaga hanggang 1:00 ng umaga, at tuwing Linggo, mula 10:00 ng umaga hanggang 11:00 ng gabi.  Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.Pechanga.com/dining.

Tungkol sa Pechanga Resort & Casino

Inaalok ng Pechanga Resort & Casino ang pinakamalaki at malaganap na kasiyahan na pang resort/casino kahit saan sa dakong kanluran ng EstadosUnidos.  Hinirang na “Four Diamond property” ng AAA mula pa noong 2003, ang Pechanga Resort & Casino ay nagbibigay ng walang katumbas na paraan, para sa isang araw o pang-matagalang marangyang bakasyon.  Naghahandog ng mahigit sa 3,000 sa pinaka mainit na slot machines, table games at world-class entertainment, 517 na kuwarto sa hotel nito,mga kainan, spa at championship golf sa Journey ng Pechanga, ang Pechanga Resort & Casino ay tampok na destinasyon na tumutugon at humihigit sa kagustuhan ng mga panauhin nito at ng komunidad.  Ang Pechanga Resort & Casino ay pag-aari at palakad ng Pechanga Band ng mga Luiseño Indians.  Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 1-888-PECHANGA (1-888-732-4264) o pumunta sa www.Pechanga.com. Sundan ang Pechanga Resort & Casino sa Facebook.com/Pechanga at Twitter @PechangaCasino.  Ang Pechanga Resort & Casino ay bukas ng 24 oras.  Ang mga panauhin ay dapat na may edad  21 anyos at pataas para makapasok sa casino.

Mr. Rudy Puieto General Manager welcome the Asian Media

Mr. Rudy Puieto General Manager welcome the Asian Media

Pechanga Resort & Casino Asian Hosts

Pechanga Resort & Casino Asian Hosts

Pechanga Resort & Casino Asian Hosts

Pechanga Resort & Casino Asian Hosts

Asian Media taking photos to Pechanga Asian Hosts

Asian Media taking photos to Pechanga Asian Hosts

Umi-Caterpillar Roll w-chopsticks

Umi-Caterpillar Roll w-chopsticks

Umi-Albacore Tuna Sashimi

Umi-Albacore Tuna Sashimi

Umi Dessert

Umi Dessert

Umi Dessert

Umi Dessert

Umi Chef Damien Stanley

Umi Chef Damien Stanley

Pechanga Lobby-BEFORE RENOVATION

Pechanga Lobby-BEFORE RENOVATION

Pechanga Lobby-BEFORE RENOVATION

Pechanga Lobby-BEFORE RENOVATION

Pechanga Cafe Exterior

Pechanga Cafe Exterior

Pechanga Cafe Seating 2

Pechanga Cafe Seating 2

Lunar New Year Decoration

Lunar New Year Decoration

Blazing Noodles-Interior

Blazing Noodles-Interior

Blazing Noodles Exterior_sm

Blazing Noodles Exterior_sm

Lobby walkway by restaurants

Lobby walkway by restaurants