The Club at Pechanga

The Club at Pechanga

Kung ika’y hindi pa miyembro ng The Club sa Pechanga, libre lang sumali at napakadali. Bukas sa lahat na may edad na 21 o higit pa na may balidong ID, sumadya lamang sa club desk at hindi na nalalayo ang pagkakataong magipon ng mga mahahalagang benepisyo tuwing maglalaro ng mga paboritong slots at table games. Ang mga bagong miyembro ng The Club sa Pechanga ay maaaring mag-SPIN TO WIN para sa garantisadong Club Dollars hanggang $1,000! Sige-sige kayong maglaro, sige-sige kaming mamimigay! Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa (877) 711-2946 o tumuloy sa www.Pechanga.com.

Mga susunod na kaganapan sa Pechanga Resort & Casino:

 • January 10 & 11 – The Fab Four
 • January 25  – Styx
 • January 26 – Paris By Night
 • February 1 – Battle of the Badges
 • February 7 – Pat Benatar & Neil Giraldo
 • February 8 – Chinese New Year Show with Wen Zhang, Lee Lung Kee Dragon & Ng Hand-Mei
 • February 14 & 15 – Engelbert Humberdinck
 • March 16 – Kenny Rogers
 • March 30 – Bridal Expo at Pechanga
 • April 18 – Chocolate Decadence
 • April 19 – Pechanga Wine Festival

Inaalok ng Pechanga Resort & Casino ang pinakamalaki at makaganap na kasiyahan na pang resort/casino kahit saan sa dakong kanluran ng Estados Unidos.  Hinirang na “Four Diamond property” ng AAA mula pa noong 2003, ang Pechanga Resort & Casino ay nagbibigay ng walang katumbas na daanan, para sa isang araw o pang-matagalang marangyang bakasyon.  Naghahaandog ng mahigit sa 3,000 sa pinaka mainit na slot machines, table games at world-class entertainment, 517 na kuwarto sa hotel nito, mga kainan, spa at championship golf sa Journey at Pechanga, ang Pechanga Resort & Casino ay tampok na destinasyon na tumutugon at humihigit sa kagustuhan ng mga panauhin nito at ng komunidad.  Ang Pechanga Resort & Casino ay pag-aari at palakad ng Pechanga Band ng mga Luiseño Indians.  Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 1-888-PECHANGA (1-888-732-4264) o pumunta sa www.Pechanga.com.  Sundan ang Pechanga Resort & Casino sa Facebook.com/Pechanga at Twitter @PechangaCasino.  Ang Pechanga Resort & Casino ay bukas ng 24 oras.  Ang mga panauhin ay may dapat na may edad ng 21 anyos at pataas para makapasok sa casino.