Penitents, locally known as "Morions", wear masks and Roman centurion costumes as they take part in a procession commemorating the passion of Christ during Holy Week at Mogpog town in Marinduque, central Philippines, March 25, 2013. (MNS photo)

Penitents, locally known as “Morions”, wear masks and Roman centurion costumes as they take part in a procession commemorating the passion of Christ during Holy Week at Mogpog town in Marinduque, central Philippines, March 25, 2013. (MNS photo)

MANILA, Mar 27 (Mabuhay) — President Benigno Aquino III on Wednesday called on the Filipino people to emulate Jesus Christ this Holy Week by loving and caring for one another.

“Bilang mga tagasunod ni Kristo, nararapat lamang na tayo’y tumulad sa Kanyang mabuting ehemplo,” Aquino said Wednesday in his Holy Week message.

“Wala na nga pong tutumbas sa sakripisyong ipinamalas ni Hesukristo. At kung tutuusin, dahil sa dakilang pag-aalay Niya ng buhay para sa kaligtasan natin, kakarampot na lamang ang kanyang hinihiling: ang mahalin at arugain ang ating kapwa. Makukuha pa ba nating ipagkait ito sa Kanya?” Aquino also said, adding that all Filipinos should be like a bright light for each other.

“Ngayon pong Mahal na Araw, muling ipinapaalala sa atin ang halaga ng pagiging tanglaw sa isa’t isa, at ang liwanag na hatid nito sa buong bansa,” he said.

The president also championed Filipino values of cooperation and charity, enjoining the public to come together for the benefit of the whole nation.

“Bilang isang bansa, marami na po tayong napatunayan sa landas ng pagkakaisa, pagkakawanggawa, at pagmamalasakit sa kapwa: hindi imposibleng bumangon mula sa halos isang dekadang pagkadapa; hindi suntok sa buwan ang muling maaninag ang kaunlaran, lalo na para sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. Sa gabay at patnubay ni Kristo, naipamalas natin ang bisa ng pagtuon—hindi sa pansariling interes—kundi sa kapakanan ng ating mga kababayan,” Aquino said. (MNS)